Giới thiệu chung

Công ty Sa Mạc Xanh là một pháp nhân được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam với nhiệm vụ triển khai thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ Xử lý rác thải rắn bằng phương pháp khí hóa thiếu ô-xy tạo ra khí tổng hợp (syngas) làm nhiên liệu chạy máy phát điện (gọi tắt là công nghệ điện rác – WTE)

Tính năng vượt trội độc đáo

  • Không cần phân loại rác từ đầu nguồn, rất phù hợp với tập quán Việt Nam.
  • Dây chuyền phân loại rác tự động hóa cao nên sử dụng ít lao động, giảm số lao động bị phơi nhiễm độc hại.
  • Dây chuyền khép kín, KHÔNG ỐNG KHÓI, không gây ô nhiễm không khí.
  • Hiệu suất phát điện cao, điện tiêu thụ cho dây chuyền thấp, điện thương phẩm còn lại cao, giúp hiệu quản đầu tư tốt.