Các bằng Độc quyền Sáng chế của ông Nguyễn Gia Long do Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ KHCN cấp cho công nghệ điện rác của Sa Mạc Xanh

previous arrow
next arrow

 

 

Giấy chứng nhận công nghệ điện rác được thẩm định tại Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Quyết định về việc ban hành và công bố áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (Chi tiết xem tại đây)