[English]Xử lý rác thải và chuyển hóa thành năng lượng xanh

[English]Green Desert cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ xử lý rác thải sạch, sản xuất thành điện năng phục vụ cho doanh nghiệp và địa phương. Sản phẩm của chúng tôi áp dụng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế độc quyền của Cục Sở hữu Trí tuệ và trải qua quá trình thẩm định vô cùng khắt khe của Bộ Khoa học Công nghệ..

Xem chi tiết >

Read more

Xử lý rác thải và chuyển hóa thành năng lượng xanh

Green Desert cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ xử lý rác thải sạch, sản xuất thành điện năng phục vụ cho doanh nghiệp và địa phương. Sản phẩm của chúng tôi áp dụng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế độc quyền của Cục Sở hữu Trí tuệ và trải qua quá trình thẩm định vô cùng khắt khe của Bộ Khoa học Công nghệ..

Xem chi tiết >

Read more