SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÔNG NGHỆ KHÍ HÓA VÀ CÔNG NGHỆ ĐỐT

 

Cách khí hóa biến chất thải thành năng lượng

How can I save money with Gasification?

Mức phát thải Các-Bon của các lò đốt rác thành năng lượng

Năm 2015, tại Paris, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã cùng đồng thuận về một kế hoạch tham vọng nhất nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh Thoả thuận này cũng như mục tiêu của nó nhằm giữ cho nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 1,5 độ C, công nghệ chuyển hoá rác thành năng lượng bằng phương pháp đốt (WTE) có lúc đã được đề xuất là một giải pháp để giảm phát thải các-bon trong lĩnh vực quản lý rác thải và năng lượng. Tuy vậy, giải pháp WTE không hề có mức phát thải các-bon bằng không.

Xem thêm…

Biến rác thải thành năng lượng bằng phương pháp khí hoá

Chất thải rắn đô thị (MSW) bao gồm các loại “rác” như rác sinh hoạt , đồ điện tử, bóng đèn, nhựa, lốp xe đã qua sử dụng, sơn cũ và rác sân vườn. Tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu, ngày càng có nhiều luật và quy định được ban hành về việc tái chế và tái sử dụng các vật liệu từ CTRSH. Tuy nhiên, mặc dù những khu vực này đang đẩy mạnh hoạt động tái chế và thu hồi năng lượng, chỉ khoảng 1/4 tổng số CTRSH được thu hồi – còn lại 3/4 được xử lý bằng phương pháp chôn lấp hoặc đốt. Tuy nhiên những phương pháp xử lý chất thải truyền thống này ngày càng kém hiệu quả. Ở một số quốc gia, nơi có diện tích chôn lấp hạn chế, hoặc các luật và quy định mới ban hành cấm xử lý CTRSH trong các bãi chôn lấp hoặc có phí xử lý chôn lấp rất cao, các phương án chôn lấp và đốt rác truyền thống ngày càng trở nên kém khả thi. Ngoài việc lãng phí diện tích đất, quá trình phân hủy CTRSH tạo ra khí mê-tan, một loại khí nhà kính, và nước rỉ rác cũng là mối đe dọa ô nhiễm nước mặt và nước ngầm. Hơn nữa, một số khu vực đã cấm đốt chất thải vì những tác động tiêu cực của hoạt động này đến môi trường.

Xem thêm …

Vì sao xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt không phải là lời giải cho bài toán rác thải của các thành phố?

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt thường được coi là một giải pháp “nhanh chóng” để giảm lượng chất thải gia tăng chóng mặt đồng thời giúp thu hồi năng lượng, đặc biệt là tạii các thành phố ở phía Nam bán cầu. Tuy nhiên, đốt rác là một trong những cách tiếp cận tồi tệ nhất mà các thành phố có thể áp dụng để đạt được đồng thời cả hai mục tiêu tiêu huỷ chất thải và thu hồi năng lượng. Đây là một phương pháp tốn kém, không hiệu quả và gây ra các rủi ro môi trường. Phương pháp này đẩy các thành phố rơi vào tình trạng phát thải carbon cao vì chúng yêu cầu các địa phương phải tiếp tục  gia tăng lượng chất thải để cung cấp cho lò đốt, phá hoại nỗ lực giảm chất thải phát sinh hay tăng tỷ lệ tái chế. Hiện nay, tại nhiều thành phố trên khắp thế giới, cộng đồng ngày càng phản đối việc đốt rác, và phương pháp này cùng chôn lấp cũng đang bị đánh thuế khi mà người dân nhận thức được tốt hơn những tác động lớn đến môi trường và khí hậu do chúng gây ra. Bài viết này sẽ giải thích lý do tại sao đốt rác không phải là lời giải cho bài toán rác thải của các thành phố.

Xem thêm …

Municipal Solid Waste Management and Adverse Health Outcomes: A Systematic Review

Municipal solid waste (MSW) can pose a threat to public health if it is not safely managed. Despite prior research, uncertainties remain and refurbished evidence is needed along with new approaches. We conducted a systematic review of recently published literature to update and expand the epidemiological evidence on the association between MSW management practices and resident populations’ health risks. …

Xem thêm …

Switzerland and Liechtenstein Case study

This CIRCTER spin-off is conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme, partly financed by the European Regional Development Fund.

The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme. The Single Operation within the programme is implemented by the ESPON EGTC and co-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member States, United Kingdom and the Partner States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland…

Xem thêm …