Công nghệ “biến rác thành điện” của công ty Sa Mạc Xanh trên kênh VTV24 ngày 12/5/2018