Xử lý rác thải và chuyển hóa thành năng lượng xanh

Công ty Sa Mạc Xanh là một pháp nhân được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam với nhiệm vụ triển khai thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ Xử lý rác thải rắn bằng phương pháp khí hóa thiếu ô-xy tạo ra khí tổng hợp (syngas) làm nhiên liệu chạy máy phát điện (gọi tắt là công nghệ điện rác – WTE), một công nghệ được hoàn thiện trên cơ sở 09 bằng Sáng chế độc quyền của Kỹ sư Nguyễn Gia Long, đã được đăng ký tại Cục Sở hữu Trí Tuệ Việt Nam, thuộc Bộ Khoa học Công nghệ.

“Năng lượng là một phần tất yếu của cuộc sống, chính vì vậy, chúng tôi đã biến một vật gần như vô giá trị trở thành một nguồn năng lượng quý báu, cần thiết cho sự phát triển bền vững của nhân loại.”

Một số tính năng vượt trội, độc đáo của công nghệ điện rác Việt Nam:

  • Không cần phân loại rác từ đầu nguồn, rất phù hợp với tập quán Việt Nam.
  • Tỷ lệ tự động hóa trên dây chuyển phân loại rác cao nên sử dụng ít lao động, giảm số lao động bị phơi nhiễm độc hại.
  • DÂY CHUYỂN KHÉP KÍN, KHÔNG ỐNG KHÓI, KHÔNG PHÁT THẢI DIOXINS, FURANS, KHÔNG MÙI XÚ UẾ, KHÔNG NƯỚC RỈ RÁC VÀ KHÔNG GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG.
  • Hiệu suất phát điện cao, điện tiêu thụ cho dây chuyền thấp, tỷ lệ điện thương phẩm cao, giúp cải thiện hiệu quả đầu tư.
  • Chi phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng của công nghệ này phù hợp với khả năng chi trả của nền kinh tế Việt Nam, nhờ đó việc thương mại hóa công nghệ có tính khả thi cao.