Cách khí hóa biến chất thải thành năng lượng

How can I save money with Gasification?

Biến rác thải thành năng lượng bằng phương pháp khí hoá

Chất thải rắn đô thị (MSW) bao gồm các loại “rác” như rác sinh hoạt , đồ điện tử, bóng đèn, nhựa, lốp xe đã qua sử dụng, sơn cũ và rác sân vườn. Tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu, ngày càng có nhiều luật và quy định được ban hành về việc tái chế và tái sử dụng các vật liệu từ CTRSH. Tuy nhiên, mặc dù những khu vực này đang đẩy mạnh hoạt động tái chế và thu hồi năng lượng, chỉ khoảng 1/4 tổng số CTRSH được thu hồi – còn lại 3/4 được xử lý bằng phương pháp chôn lấp hoặc đốt. Tuy nhiên những phương pháp xử lý chất thải truyền thống này ngày càng kém hiệu quả. Ở một số quốc gia, nơi có diện tích chôn lấp hạn chế, hoặc các luật và quy định mới ban hành cấm xử lý CTRSH trong các bãi chôn lấp hoặc có phí xử lý chôn lấp rất cao, các phương án chôn lấp và đốt rác truyền thống ngày càng trở nên kém khả thi. Ngoài việc lãng phí diện tích đất, quá trình phân hủy CTRSH tạo ra khí mê-tan, một loại khí nhà kính, và nước rỉ rác cũng là mối đe dọa ô nhiễm nước mặt và nước ngầm. Hơn nữa, một số khu vực đã cấm đốt chất thải vì những tác động tiêu cực của hoạt động này đến môi trường.

Xem thêm …

So sánh công nghệ khí hoá và công nghệ đốt rác

Lò khí hoá rơm rạ, vỏ trấu của Khoa Cơ khí Công Nghệ, ĐH Nông Lâm Huế