Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 8, 30-32 Hoà Mã, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: (+84 24) 39 368 629

Liên hệ:

– Hotline,
        Phát triển kinh doanh 
        T: +84 984 735 068
        E: support@dogreenco.com
– Ông Hải Đặng
        Giám đốc Kinh doanh Quốc Tế
        T: +84 90 447 8193 
        E: hai.dang@dogreenco.com