VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Do Green là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thành công Công nghệ chế biến rác bằng phương pháp khí hoá trên quy mô thương mại. Chúng tôi tự hào mang đến một công nghệ của “”trí tuệ Việt””, hoàn toàn do các kỹ sư Việt Nam làm chủ, với mức độ tự động hoá cao có thể xử lý chất thải rắn chưa qua phân loại đầu nguồn.

 

Nhà máy khí hoá chất thải rắn (công suất 100 tấn/ngày) của Do Green tại Khu xử lý chất thải thành phố Hưng Yên đã xuất sắc vượt qua nhiều đợt quan trắc, đo kiểm khắt khe và được các cơ quan quản lý như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường,… công nhận, đánh giá cao.

 

Do Green hiện đang tích cực phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước để nhân rộng mô hình nhà máy chế biến rác bằng phương pháp khí hoá, góp phần giải quyết triệt để vấn nạn rác thải tại Việt Nam và trên thế giới.

 

Do Green đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ số 70/DNKHCN ngày 14/9/2022.

TẦM NHÌN

Vì một thế giới không phế thải

Thay đổi nhận thức về “rác thải” – Rác thải không phải là phế thải. 

Với công nghệ độc quyền của Công ty, rác thải sẽ được chế biến thành những sản phẩm có giá trị đối với cuộc sống con người.

Đặt ra tiêu chuẩn mới trong xử lý rác – Công nghệ chế biến rác. 

-Tất cả chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp sẽ được chuyển hóa hoặc tái chế thành các sản phẩm hữu ích và thân thiện với môi trường, tạo ra nền kinh tế tuần hoàn.

-Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đạt được mức phát thải carbon âm từ quá trình xử lý chất thải rắn để chống lại biến đổi khí hậu một cách hiệu quả. 

SỨ MỆNH

XOÁ BỎ tình trạng ô nhiễm nặng nề bởi các bãi chôn lấp chất thải rắn hoặc từ hoạt động đốt rác của các nhà máy dẫn đến suy thoái nghiêm trọng môi trường nước, đất và không khí, gây ra các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng cho cộng đồng

Phát triển nền kinh tế tuần hoàn đúng nghĩa bằng cách chế biến chất thải rắn thành hai sản phẩm chính: Syngas và Biochar