Về chúng tôi

Công ty Do Green cung cấp dịch vụ xử lý rác thải, chuyển hóa nguồn nhiên liệu này thành năng lượng tái tạo.

Sứ mệnh

Chúng tôi mang đến cho thế giới một giải pháp xử lý rác thải triệt để, có tính thực tiễn cao, không những sản xuất nguồn năng lượng tái tạo mà còn góp phần làm cho môi trường trong sạch hơn.

Tầm nhìn

Chúng tôi mong muốn trở thành công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực xử lý chất thải và tái tạo năng lượng.

Năng lượng sạch cho tương lai

Hãy ĐỒNG HÀNH CÙNG Do GREEN!