Đốt Sấy

Đốt Sấy loại bỏ ẩm và và chất bay hơi khỏi sinh khối, để lại than sinh học.

Quá trình đốt sấy sinh khối, ví dụ như gỗ hoặc ngũ cốc, là một dạng nhiệt phân nhẹ ở nhiệt độ trung bình từ 200 đến 320 °C.  Đốt sấy thay đổi tính chất sinh khối để cung cấp chất lượng nhiên liệu tốt hơn cho quá trình đốt cháy và khí hóa.

Xem thêm…

Biochar- Than sinh học- Điều mới cũ nhất bạn chưa bao giờ nghe đến

Than sinh học là gì?

Phóng sự đất đen Biochar documentary