NHÀ MÁY KHÍ HOÁ CHẤT THẢI RẮN TP. HƯNG YÊN

 Giới thiệu dự án

 

– Địa điểm: Khu xử lý chất thải thành phố Hưng Yên (phường An Tảo, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên)

– Thời gian vận hành: từ 2018

– Diện tích sử dụng đất: 2ha

– Công suất thiết kế: 100 tấn/ngày

Kết quả hoạt động

Công suất:

Xử lý hết toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh trong ngày của TP. Hưng Yên (trung bình 100 tấn/ngày), cao điểm lễ, tết đạt 120 tấn/ngày. Không xảy ra sự cố môi trường hay ùn ứ rác thải

 Chất lượng môi trường: 2 KHÔNG – 2 ÍT

– Không có nước rỉ rác thải ra môi trường

– Không phát sinh chất thải rắn độc hại cần chôn lấp (như tro bay, tro xỉ) sau quá trình chế biến rác

– Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải rất ít, thấp hơn quy định của Việt Nam, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc

– Tổng lượng phát thải ít, đặc biệt là tổng lượng phát thải CO2 thấp hơn hàng chục lần so với các công nghệ hiện hành

 

 

Sản phẩm đầu ra:

100% chất thải đầu vào được “chế biến” thành các sản phẩm hữu ích:

– Khí tổng hợp cháy được (Combustible syngas)  Xem thêm

– Các-bon hữu cơ (phối trộn từ Than sinh học – Biochar)  Xem thêm

– Gạch block không nung

Kết quả đo kiểm

Nhà máy khí hoá chất thải rắn tại TP. Hưng Yên của Do Green đã trải qua nhiều lần quan trắc, đo kiểm của CEM và CRETECH – các đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường thực hiện, dưới sự giám sát của đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cùng chính quyền, cư dân các phường lân cận nhà máy. Kết quả đo kiểm nhiều lần cho thấy chất lượng khí thải của nhà máy đáp ứng các quy định hiện hành của Việt Nam và một số nước phát triển như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc

Nồng độ các thông số ô nhiễm trong khí thải từ nhà máy của Do Green thấp hơn ngưỡng phát thải theo quy định của Việt Nam, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản

 

Chú thích:

– Kết quả tại nhà máy của Do Green là kết quả trung bình của các lần quan trắc, đo kiểm thực tế tại nhà máy khí hoá chất thải rắn của Do Green do CEM và CRETECH thực hiện, dưới sự giám sát của BTNMT, STNMT tỉnh Hưng Yên và cư dân khu vực lân cận

– Các quy định của EU, Hàn Quốc, Nhật Bản xem tại: Gasification of Municipal Solid Waste, Yong-Chil Seo, Md Tanvir Alam và Won-Seok Yang (2018)

So sánh mức phát thải khí nhà kính của nhà máy tại Hưng Yên với các công nghệ xử lý rác khác

Tổng lượng phát thải CO2 của công nghệ chế biến rác bằng phương pháp khí hoá khi so sánh chỉ bằng khoảng 1/10 – 1/20 so với công nghệ đốt rác và khoảng 1/80 so với công nghệ chôn lấp.

Chú thích:

– Phương pháp đốt rác: Thải ra khoảng 0,7 đến 1,7 tấn co2/tấn rác xử lý (Theo zerowasteeurope.Eu)

– Phương pháp chôn lấp rác: Thải ra khoảng 6,2 tấn co2/tấn rác xử lý (Theo CNBC)

– Phương pháp khí hoá: Thải ra khoảng 0,074844 tấn co2/tấn rác xử lý (Theo kết quả đo thực tế tại Nhà máy của công ty Do Green).

Một số kết quả đo kiểm 

 Kết quả đo kiểm của CEM (8/2019)

Kết quả đo kiểm của CEM (8/2019)

Kết quả đo kiểm của CRETECH (1/2021)

Kết quả đo kiểm của CRETECH (3/2021)

Hình ảnh quá trình quan trắc, đo kiểm

Quan trắc và lấy mẫu 4 ngày liên tiếp 

từ mùng 5 – 8/2/2021

Quá trình đo kiểm có sự giám sát của:  Đại diện dân cư và chính quyền địa phương 3 phường, Sở Tài nguyên môi trường, Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc – Tổng cục Môi trường (CEM)

Hình ảnh dự án