BIẾN RÁC THẢI THÀNH NĂNG LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÍ HOÁ

Chất thải rắn đô thị (MSW) bao gồm các loại “rác” như rác sinh hoạt , đồ điện tử, bóng đèn, nhựa, lốp xe đã qua sử dụng, sơn cũ và rác sân vườn. Tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu, ngày càng có nhiều luật và quy định được ban hành về việc tái chế và tái sử dụng các vật liệu từ CTRSH. Tuy nhiên, mặc dù những khu vực này đang đẩy mạnh hoạt động tái chế và thu hồi năng lượng, chỉ khoảng 1/4 tổng số CTRSH được thu hồi – còn lại 3/4 được xử lý bằng phương pháp chôn lấp hoặc đốt. Tuy nhiên những phương pháp xử lý chất thải truyền thống này ngày càng kém hiệu quả. Ở một số quốc gia, nơi có diện tích chôn lấp hạn chế, hoặc các luật và quy định mới ban hành cấm xử lý CTRSH trong các bãi chôn lấp hoặc có phí xử lý chôn lấp rất cao, các phương án chôn lấp và đốt rác truyền thống ngày càng trở nên kém khả thi. Ngoài việc lãng phí diện tích đất, quá trình phân hủy CTRSH tạo ra khí mê-tan, một loại khí nhà kính, và nước rỉ rác cũng là mối đe dọa ô nhiễm nước mặt và nước ngầm. Hơn nữa, một số khu vực đã cấm đốt chất thải vì những tác động tiêu cực của hoạt động này đến môi trường.

 

Đối mặt với vấn đề tốn kém trong việc xử lý chất thải và nhu cầu sử dụng năng lượng gia tăng, ngày càng nhiều quốc gia đang chuyển sang khí hóa, một phương pháp hợp lý về môi trường và đã được thử nghiệm qua thời gian để chuyển đổi năng lượng trong CTRSH thành các sản phẩm hữu ích như điện, phân bón, nhiên liệu và hóa chất. Trung bình, các nhà máy chuyển đổi chất thải thành năng lượng thông thường sử dụng phương pháp đốt hàng loạt có thể chuyển một tấn CTRSH thành khoảng 550 kilowatt giờ điện. Với công nghệ khí hóa, một tấn CTRSH có thể được sử dụng để sản xuất tới 1.000 kilowatt giờ điện, đây là cách thức hiệu quả hơn và sạch hơn để sử dụng nguồn năng lượng này. Khí hóa có thể giúp chúng ta quản lý chất thải đồng thời tạo ra năng lượng và các sản phẩm cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 

Quá trình khí hóa thể hiện rõ những tiến bộ đáng kể so với phương pháp đốt rác. Để hiểu được những ưu điểm của khí hóa khi so sánh với phương pháp đốt, điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt căn bản giữa hai quá trình:

Đốt theo nghĩa đen có nghĩa là biến thành tro. Quá trình đốt rác sử dụng CTRSH làm nhiên liệu, đốt rác sử dụng lượng lớn không khí để sản sinh carbon dioxide và nhiệt. Trong một nhà máy xử lý rác thu hồi năng lượng bằng phương pháp đốt, những khí nóng này được sử dụng để tạo ra hơi nước, sau đó được sử dụng để tạo ra điện.

Khí hóa chuyển đổi CTRSH thành khí tổng hợp có thể sử dụng được, hay còn gọi là syngas. Chính việc sản sinh khí tổng hợp đã làm cho quá trình khí hóa rất khác so với quá trình đốt. Trong quá trình khí hóa, CTRSH không phải là nhiên liệu mà là nguyên liệu cho quá trình chuyển hóa hóa học ở nhiệt độ cao. Thay vì chỉ sản xuất nhiệt và điện, như được thực hiện trong nhà máy đốt rác thu hồi năng lượng, khí tổng hợp được sản xuất từ quá trình khí hóa có thể được chế biến thành các sản phẩm thương mại có giá trị cao hơn như nhiên liệu, hóa chất, phân bón và thậm chí thay thế khí tự nhiên. Phương pháp đốt không thể đạt được điều này.

 

Một trong những mối quan ngại đối với phương pháp đốt CTRSH là sự hình thành và biến đổi chất độc dioxin và furan, đặc biệt là từ nhựa có chứa PVC. Những chất độc này được sản sinh trong các dòng khí thải theo ba con đường:
  • Bằng cách phân hủy, thành các phần nhỏ hơn từ các phân tử lớn,
  • Bằng cách “tái hình thành” khi các phân tử nhỏ hơn kết hợp với nhau; và / hoặc
  • Bằng cách đơn giản đi qua lò đốt mà không cần biến đổi.
Phương pháp đốt không cho phép kiểm soát các quá trình này, và tất cả các công đoạn liên quan đến làm sạch đều xảy ra sau khi hoàn thành quá trình đốt. Một trong những ưu điểm quan trọng của khí hóa là khí tổng hợp có thể được loại bỏ các chất gây ô nhiễm trước khi sử dụng, không cần phải sử dụng  nhiều loại hệ thống kiểm soát khí thải sau đốt như  các nhà máy đốt rác. Khí tổng hợp sạch có thể được sử dụng trong động cơ pittông hoặc tua-bin để tạo ra điện hoặc được xử lý thêm để sản xuất hydro, thay thế khí tự nhiên, hóa chất, phân bón hoặc nhiên liệu.

 

Tro được tạo ra từ quá trình khí hóa khác với tro được tạo ra từ lò đốt. Trong khi tro của lò đốt được coi là an toàn để sử dụng thay thế hàng ngày cho lớp phủ của các bãi chôn lấp, vẫn có những lo ngại về việc sử dụng tro này trong các sản phẩm thương mại. Trong quá trình khí hóa ở nhiệt độ cao, tro chảy từ lò khí hóa ở dạng nóng chảy, nơi nó được hạ nhiệt bằng cách làm nguội, tạo thành một loại xỉ thủy tinh, không thể rửa trôi, có thể được sử dụng để sản xuất xi măng, ván lợp mái, làm chất độn nhựa đường hoặc phun cát. Một số lò khí hóa được thiết kế để thu hồi kim loại nóng chảy trong một dòng riêng biệt, tiếp tục tận dụng khả năng của công nghệ khí hóa để tăng cường tái chế.

 

Khí hóa không cạnh tranh với tái chế. Trên thực tế, công nghệ này thúc đẩy các chương trình tái chế. Vật liệu có thể và nên được tái chế và cần khuyến khích bảo tồn. Tuy nhiên, nhiều vật liệu, chẳng hạn như kim loại và thủy tinh, phải được loại bỏ khỏi dòng CTRSH trước khi được đưa vào lò khí hóa. Hệ thống tiền xử lý được thêm vào trước công đoạn khí hoá để thực hiện việc loại bỏ kim loại, thủy tinh và các vật liệu vô cơ, giúp tăng tỷ lệ khả năng tái chế và tận dụng vật liệu. Ngoài ra, nhiều loại nhựa không thể tái chế được thêm, và có khả năng bị chôn lấp trong các hố rác. Chất dẻo như vậy có thể là nguyên liệu tuyệt vời, năng lượng cao cho quá trình khí hóa.

 

Có nhiều loại lò phản ứng khí hóa để thực hiện khí hoá chất thải bao gồm lò Plasma. Các lò khí hóa này khác nhau về kích thước và loại CTRSH mà chúng có thể khí hóa. Một số thiết bị khí hóa được thiết kế để khí hóa các mảnh vụn xây dựng, những thiết bị khác dành cho CTRSH. Nhiều thiết bị khí hóa yêu cầu một số công đoạn xử lý CTRSH trước khi đưa vào lò khí hoá để loại bỏ các vật liệu vô cơ (ví dụ như kim loại và thủy tinh) không thể khí hóa được. Một số lò khí hóa yêu cầu nguyên liệu đầu vào phải được nghiền nhỏ, làm khô và định cỡ trước khi đưa vào thiết bị khí hóa.
Một số công ty đang phát triển các thiết bị khí hóa nhỏ hơn, các lò khí hoá nhỏ gọn được thiết kế để sử dụng cho các thành phố và thị trấn hoặc các căn cứ quân sự. Xem Cơ sở dữ liệu Syngas trên toàn thế giới của GSTC để có thông tin về các công ty tham gia vào quá trình khí hóa chất thải.

 

Original link: 

https://globalsyngas.org/syngas-technology/syngas-production/waste-to-energy-gasification/