DỊCH VỤ

Xử lý rác thải

Công ty Do Green cung cấp dịch vụ xử lý rác thải dùng công nghệ khí hoá tạo ra khí tổng hợp ( syngas) – gọi tắt là công nghệ điện rác.

Cung cấp điện năng

Sản xuất nguồn năng lượng tái tạo từ công nghệ Điện rác

Cung cấp Than Sinh Học

Sản xuất phân sinh học từ sản phẩm đầu ra sau quá trình xử lý rác.

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI