CÔNG TY TNHH SA MẠC XANH
NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Địa chỉ: Khu xử lý chất thải thành phố, Phường An Tảo, TP Hưng Yên
Điện thoại liên hệ: (+84) 934 480 068