Rác thải và những con số đáng báo động

Rác thải và những con số đáng lo ngại, sự thách thức lớn đe dọa đến cuộc sống của cư dân toàn cầu.
Việt Nam
Sự phát triển kinh thế đi kèm với việc gia tăng dân số đang khiến rác thải sinh hoạt và rác thải y tế tại những thành phố lớn ở Việt Nam tăng nhanh hơn cả các nước khác trên thế giới.
Hiện tại, mỗi ngày, Việt Nam phát sinh thêm 12 triệu tấn rác từ các hoạt động y tế, sinh hoạt. Dự kiến đến năm 2020 Lượng thải thải sẽ tăng lên 20 triệu tấn/ngày. Đa phần lượng rác phát sinh tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng… Việc quản lý và xử lý ở nước ta còn rất lỏng lẻo chủ yếu là chôn lấp.
Hà nội đang có lượng rác trung bình tăng 15% một năm, khối lượng rác thải ra môi trường lên tới 5000 tấn/ngày. TP.HCM có trên 7000 tấn mỗi ngày, ngân sách tiêu hủy rác mỗi năm lên đến 235 tỷ đồng.
Về rác thải y tế, khoảng 50% số bệnh viện tại Việt Nam vẫn chưa thể đem quy trình xử lý rác đạt chuẩn vào áp dụng. Hàng ngày, ngành y tế thải độc hại.
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình xử lý chất thải rắn từ nay đến năm 2020 được Bộ Tài nguyên và Môi trường đệ trình. Theo đó phải đảm bảo 70% số rác thải nông thôn, 80% rác sinh hoạt, 90% rác thải từ các hoạt động công nghiệp không nguy hại và phải toàn bộ số rác thải nguy hại phải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn.

Related Post

0 Comments