Ứng dụng và sản phẩm của Công nghệ đốt yếm khí

Khí cácbonic và hydro là sản phẩm chính của khí tổng hợp, và một số sản phẩm khác, chẳng hạn như nhiên liệu, hóa chất, phân bón và khí đốt tự nhiên thay thế.

Ngoài ra, một nhà máy khí hóa có thể được thiết kế để sản xuất nhiều hơn một sản (đồng sản xuất hoặc “polygeneration”), như điện, hóa chất, (ví dụ, metanol và amoniac) hoặc điện và phân bón. Sự linh hoạt vốn có của công nghệ đốt yếm khí để sản xuất các nguyên liệu khác nhau, hoặc cùng một nguyên liệu, làm nên sự đặc biệt của công nghệ này so với các công nghệ khác

Nguồn: http://www.gasification-syngas.org/

Related Post

0 Comments